Wat begon als een excuus om iets aan mijn buikvet te doen, bleek een springplank om voor mezelf te kiezen. Om voor de feiten uit te lopen in plaats van er achteraan te hollen. En daarmee mijn persoonlijke doelen te halen.

Fit, energiek en veel méér

No Wine Today heeft mij meer gebracht dan alleen fitter en energieker zijn. Naast bewust met alcohol omgaan heb ik ook een belangrijke keuze gemaakt. Een keuze specifiek voor mij. Een die altijd in mijn hoofd rondspookte (en ik zag als mijn persoonlijke doelen halen) maar waar ik nooit gehoor aan gaf. Ik was immers druk genoeg. En had geen tijd hier werk van te maken.

Druk, druk, druk

 • Ik had een leidinggevende baan
 • Twee dochters op de basisschool
 • Een man met eveneens een veeleisende baan
 • Daarnaast was ik klassenmoeder
 • Coördinator van het hockeyteam van jongste
 • Inspring luizenmoeder
 • Mede-coördinator van het eindgebeuren van groep 8 van oudste
 • En als er iets anders geregeld moest worden dan wist men mij ook te vinden.

Tandje bijzetten

Als niemand een helpende hand biedt, komt er niets van een uitje of een project terecht. En dat vind ik dan zielig voor mijn kinderen, voor hun team of hun klas. Of voor een vriendin die omhoog zit. Dus die dingen deed ik ook naast die baan. Want zo blijkt, drukke vrouwen kunnen altijd een tandje bijzetten als het moet.

Me-time

Ik kwam hierdoor bijzonder weinig aan mezelf toe, laat staan aan dat ik bezig was met persoonlijke doelen halen. Ik sportte twee keer per week. Dat was mijn me-time en afreageertijd ineen. Wel zo efficiënt. Alleen na alle ijver op een drukke dag dronk ik ook graag een glas wijn om te kunnen ontspannen. Dat glas was mijn beloning. En daarna deed ik niets wat mij verder zou kunnen brengen met mijn eigen ideeën.

Persoonlijke doelen halen

Al jaren nam ik steevast een notitieboek mee op vakantie én een paar boeken van ondernemers of andere goeroe’s maar verder dan er alleen naar kijken of downloaden kwam ik niet. Ik was altijd moe. Eerst wilde ik uitrusten. Tot mezelf komen. Ideeën noteren kwam later wel. Die boeken lezen vast ook. En dan was de vakantie weer voorbij.

Niets terecht gekomen van mijn plannen om voorbereidingen te treffen richting, op zijn minst, ZZP-er zijn. Een eigen bedrijf op te zetten. Een samenwerkingsverband te starten met mensen waar ik graag mee werk. De ideeën zaten wel in mijn hoofd maar ze kwamen er niet uit.

Even niets drinken

Tot ik besloot dat ik even niet ging drinken. In de zomer van 2018, op 3 juli om exact te zijn. Ik bleek al snel extra tijd en ruimte in mijn hoofd te krijgen. En veel energie in de avond bovendien. Ik pakte een notitieboek en schreef naast mijn globale plan, ook meteen het huidige banksaldo en vervolgens al mijn persoonlijke doelen op, vooral ook de financiële.

Hoe concreter, hoe beter

Daarna schreef ik exact op:

 1. Wat ik wilde doen
 2. Hoe ik dat ging aanpakken
 3. Waarom ik het op die manier wilde gaan doen
 4. Wat ik daarmee wilde verdienen
 5. Met wie ik wilde werken
 6. En natuurlijk de gewenste eindstand van dat banksaldo op 31 december 2018

Middelen en doelen

Ik maakte er direct werk van en de eerste klus was snel geregeld. Het interimmen was geen doel op zich voor mij, maar een middel (in tijd en geld) richting het uitwerken van mijn eigen ideeën. Dat zou beter vlotten dan met een pittige, leidinggevende baan ernaast. Ik deelde vervolgens een idee met Judith, zij was enthousiast. Ook Aart was direct enthousiast. We besloten met ons drieën ons bedrijf op te richten.

Wat wil ik echt?

Dat is de vraag die ik mezelf steeds opnieuw stelde. Een vraag van Michael Pilarczyk overigens kwam ik later achter. Als je zijn podcasts luistert dan weet je dat dit de rode draad in je leven is volgens zijn persoonlijke missie.

Ondertussen was ik aan het coachen van ondernemers geslagen. Dit met betrekking tot marketingdoelen en resultaten, mijn vakgebied. Dit gebeurde min of meer spontaan. Van het een komt nu eenmaal het ander als je iets in werking zet. Ineens realiseerde ik me in oktober 2018, aan het einde van mijn alcoholvrije periode, dat ik concreet op alle fronten die ik had genoteerd mijn doelen aan het realiseren was. Voor mezelf, als ondernemer! Waarbij ik mezelf als hoofddoel had gesteld dat ik niet meer achter de feiten aan wilde rennen, ik wilde het anders doen, namelijk:

 • Anno nu werken: dus tijd en plaats onafhankelijk
 • Mijn gezin belangrijk vinden: niet alleen mijn werkgever
 • Doen wat ik leuk vind: wat mijn vak en passie is
 • Met mensen die mij aanvullen én met wie ik graag optrek
 • Flexibel werken, zodat ik ook gewoon vanaf de keukentafel zou kunnen werken.

Zo kon ik ook mijn elfjarige dochter die naar de middelbare school zou gaan ondersteunen. De boel thuis regelen voor mijn gezin, hun school en sport.

Focus, focus, focus

Ik heb daarmee echt voor mezelf gekozen. Voor een nieuwe invulling van mijn werkende leven, passend bij mij en mijn gezin met een duidelijke stip op de horizon.

Nu wist ik natuurlijk al dat als je focus hebt je een eind komt, dat was dagelijkse kost in mijn werk. Ik ben behoorlijk resultaatgericht en heb van mezelf in principe veel energie en een positieve insteek. Alleen dat was altijd voor anderen, voor veeleisende werkgevers en hun klanten. Niet voor mezelf. Mijn persoonlijke doelen halen was langzaam een ondergeschoven kind geweest,

Ook weet ik dat je keuzes moet maken dus dingen moet laten om die stip te halen. Dat betekent voor mij dat ik sinds de tijdelijke break heel bewust met alcohol omga. Ik heb die ‘beloning’ aan het einde van een vermoeiende dag niet meer nodig.

Wat levert het concreet op?

 1. Mijn dagen zijn niet meer vermoeiend. Integendeel. Ik barst van de energie. En ik doe meer dan ooit. En iets vieren doe ik nog steeds. Juist. Ook met alcohol. Een fles bubbels hoort er wat mij betreft echt bij. Die staat altijd koud.
 2. Een lekker glas wijn zo nu en dan ook, maar ik bedenk me wel of ik de dag erna een deadline heb. Of ik uit kan slapen. Of dat ik een sportafspraak heb. Of de avond erna weer een etentje waarbij wijn wordt geschonken. Of dat ik de kinderen van hot naar her moet rijden.
 3. Ik maak tegenwoordig altijd een bewuste afweging of ik drink. En zo ja, wanneer ik het genoeg vind. Ik weet nu namelijk wat het me oplevert.  Persoonlijke doelen halen is een nieuwe levenskunst geworden. Alles wat ik had opgeschreven in mijn notitieboek heb ik gerealiseerd. Zo effectief was ik eerder nooit.